PIAGAM PELANGGAN

Memperoleh selengkap mungkin bahan-bahan kepustakaan Melayu dalam pelbagai bentuk untuk keperluan staf dan ahli.

Memulihara khazanah kepustakaan Melayu untuk generasi kini dan akan datang.

Memastikan maklumat mudah diakses oleh staf dan ahli dengan mendokumentasi dan menkonsolidasi maklumat kepustakaan Melayu.

Menyebar maklumat dengan cepat dan tepat.

Memberi perkhidmatan yang mesra dan cekap.

Memberi maklum balas pertanyaan rujukan dalam tempoh 24 jam.

Memastikan pendaftaran keahlian Rakan Dewan diproses pada hari permohonan diterima.

Recent Posts