KOLEKSI TESIS/DISERTASI

KOLEKSI TESIS/DISERTASI

Koleksi tesis, disertasi, dan latihan ilmiah yang dihasilkan oleh staf DBP khususnya atau diperoleh melalui pembelian atau hadiah. Kebanyakan koleksi ini meliputi bidang bahasa, kesusasteraan dan penerbitan.

Koleksi tesis / disertasi ini ditempatkan di tingkat 4, koleksi ini dikatalog sebagai koleksi rujukan dan untuk rujukan pengguna secara dalaman sahaja.

Recent Posts