KOLEKSI PITA RIL

Koleksi Pita Rill (Audio) 1/4 inci adalah antara koleksi yang paling unik, bukan kerana bentuk fizikal, tetapi dari segi isi kandungannya. Ia merupakan koleksi rakaman audio sastera lisan yang diceritakn semula oleh penglipur lara sejak tahun 1960-an.

Pusat Dokumentasi Melayu menyimpan sebanyak 301 judul pita ril dan 180 judul adalah koleksi rakaman ceita rakyat yang telah dirakam sejak tahun 160 hingga 1971. Rakaman pita ril turut memuatkan rakaman berbentuk temubual bersama-sama tokohseperti Hamka, Usman Awang dan lain-lain.

Sebanyak 100 judul pita ril telah dipindah ke dalam format digital bagi kemudahan akses dan proses mentranskripsi bahan tersebut ke dalam bentuk teks. Antara judul yang menarik dan terkenal ialah Raja Dondang, Selampit, Burung Bayan, Raja Bersiong, Mahsuri, Awang Belanga, Si Malim Deman, Gul Bakawali dan Selindung Bulan.

Recent Posts