MUTIARA PUSTAKA

MUTIARA PUSTAKA

Mutiara Pustaka merupakan buletin Pusat Dokumentasi Melayu (PDM) yang telah mula diusahakan penerbitannya pada 1988. Majalah ini memuatkan makalah-makalah khusus dalam bidang kepustakawanan, di samping bidang lain yang berkaitan dengan bidang utamanya.

Selain mengemukakan maklumat semasa dan berita terkini tentang perkembangan PDM, Mutiara Pustaka memberi peluang kepada para pustakawan mengemukakan idea dan pandangan tentang PDM, di samping mengasah bakat penulisan. Para penulis undangan turut menyumbangkan makalah yang berhubung kait dengan PDM, antaranya termasuklah Jaafar Abdul Rahim yang sewaktu itu editor DBP, Anuar Maarof (UTM), Abdul Rahman Yusof, Ding Choo Ming, Zulkifli Salleh, Shaharom TM Sulaiman, dan lain-lain lagi.

KELUARAN/TAHUN

TEMA/FOKUS KANDUNGAN

Jil. 14, 2010 (versi digital)

Anugerah Perpustakaan Cemerlang

BBK dan Peranan Pustakawan dalam Pendokumentasian Dialek

Jil. 12, Bil. 2 2008

Perpustakaan Digital Penyebar Khazanah Budaya dan Persuratan Melayu

Kepustakaan Melayu Membina Negara Bangsa

Jil. 11, Bil. 2 Dis 2006

Kepustakaan Melayu Menjana Pemikiran Bangsa

Budaya Membaca Menjana Pemikiran Kreatif dan Dinamis

Penggerak Kepustakaan Melayu Global

Pusat Dokumentasi Melayu Abad ke-21

Perpustakaan Tercinta

Pusat Dokumentasi Melayu Menjelang Abad ke-21

Seiring dengan DBP

DBP Penerima Anugerah PIKOM

Keluaran Khas 12 Ogos 1993

PDM Transformasi Sebuah Impian Menjadi Kenyataan Menerusi TM

Pengkomputeran Bahasa dan Sastera

Rancangan Pengkomputeran

Galeri Dewan Bahasa dan Pustaka

Minggu Gerakan Membaca DBP

Pusat Dokumentasi Melayu Bertaraf Antarabangsa

Koleksi Foto Bahasa dan Kesusasteraan

Koleksi Majalah Melayu

Bil. 1 Mac 1987

Sinopsis Buku-buku Baru

Recent Posts