Reprografi

REPROGRAFI

PDM juga menyediakan perkhidmatan reprografi atau salinan foto, cetakan mikro dan rujukan video kepada penggunanya. Perkhidmatan ini dibuka kepada staf, ahli yang berdaftar dan pengguna.

Permohonan rujukan dan penyalinan bahan dibuat melalui surat kepada Ketua PDM atau melalui Kaunter Khidmat Pengguna di Aras 3. Penyalinan terhad kepada koleksi pita rakaman dan penerbitan PDM sahaja. Penyalinan lain tertakluk kepada peraturan Akta Hak Cipta.

JENIS PERKHIDMATAN

BAYARAN

Cetakan Bahan Mikrofilem

RM1.00 Sekeping

Cetakan Mikrofis

RM1.00 Sekeping

Cetakan Gambar Foto

 

RM4.00 Sekeping (4R)

RM100.00 Sekeping bagi permohonan untuk penerbitan komersial

Rakaman video format s-VHS/VHS

Khidmat dalaman sahaja

Penerbitan video dokumentasi dan korporat

Khidmat dalaman sahaja

Salinan video koleksi terbitan DBP

 

RM15.00 Setiap jam atau sebahagian daripadanya (pita sendiri)

RM30.00 Setiap jam atau sebahagian daripadanya (pita PDM)

Salinan audio/ pita kaset/ pita ril ke pita kaset

 

RM15.00 Setiap jam atau sebahagian daripadanya (pita sendiri)

RM30.00 Setiap jam atau sebahagian daripadanya (pita PDM)

Cara Memohon

Permohonan boleh dibuat melalui Kaunter Perkhidmatan atau menghubungi pustakawan.

Sila hubungi:
Mohd Salman bin Zainol
Pustakawan
Unit Audiovisual dan Komunikasi
Pusat Dokumentasi Melayu
Tel. : 03-2147 9631
E-mel : salman@dbp.gov.my

 

Recent Posts