KOLEKSI TOKOH

KOLEKSI TOKOH

Koleksi tokoh adalah koleksi buku, majalah, skrip dan bahan bukan bercetak seperti piring hitam yang pernah dimiliki oleh beberapa orang tokoh terkenal dalam bidang bahasa dan persuratan Melayu di Malaysia.

Koleksi ini diamanahkan oleh tokoh-tokoh tersebut untuk didokumentasikan oleh PDM dan menjadi rujukan dan kajian kepada para pengguna PDM bagi mengetahui kecenderongan seseorang tokoh dalam sesuatu bidang, dan jenis sumber yang menjadi rujukan kepada tokoh-tokoh tersebut untuk berkarya.

Antara koleksi yang terdapat di PDM ialah Asraf, Nik Safiah Karim, Awang Sariyan, Muhammad Haji Salleh, Othman Khamis (Nelawati Kedah), Rejab F.I., Othman Haji Zainuddin, Abdullah Hassan dan beberapa orang tokoh lain.

SENARAI TOKOH

AAW

AAQ

ARN

DCM

HLR

HST

HUJ

MHM

NSK

NHM

OBK

OHK

OHZ

TYK

WMS

ZAR

Asraf Abdul Wahab

Abdullah Al Qari

Ariffin Nur

Ding Choo Ming

Halim R

Hassan Sahat

Hussin Jamil

Mohamad Mahmud

Nik Safiah Karim

Nor Hisham Mustapha

Omar Bachok

Othman Khamis

Othman Haji Zainuddin

Talib YK

Wan Mohd Said

Zaiton Abdul Rahman

Recent Posts