Selamat Datang ke Laman Rasmi Pusat Dokumentasi Melayu

  

   PAUTAN PANTAS

Memelihara Sumber Data Dialek Melayu

 

Pengkajian tentang dialek yang membentuk suatu bahasa amat penting dalam penyusunan sejarah bahasa tersebut. Bentuk bahasa dan tahap penyebarannya dapat dikaji melalui perbandingan dialek yang masih dituturkan.  Walau bagaimanapun, bahan-bahan yang tertulis daripada naskhah purba tentang bahasa Melayu amat terbatas dan tradisi tulisan Melayu tidak malar, malah terputus-putus antara zaman. Oleh itu, pengkajian, perbandingan dan penelitian dialek Melayu seharusnya diutamakan dalam penyusunan sejarah bahasa Melayu dengan menggunakan kaedah penyusunan bibliografi. Penulisan berkaitan dengan sumber data atau bibliografi dialek Melayu yang diusahakan ini secara tidak langsung mampu menyelamatkan penyusunan sejarah bahasa Melayu daripada terlepas pandang oleh penyelidik linguistik. Seterusnya...

  BUKU TERKINI

Recent Posts