KOLEKSI SASTERAWAN NEGARA

KOLEKSI SASTERAWAN NEGARA

Anugerah Sasterawan Negara dikurniakan oleh kerajaan Malaysia kepada sasterawan yang menulis dalam Bahasa Melayu dan telah memberikan sumbangan yang cemerlang dalam perkembangan kesusasteraan tanah air melalui penciptaan yang bermutu tinggi. Penghargaan dan penghormatan negara yang diberikan kepada sasterawan ini membawa gelaran sasterawan negara (SN).

Pusat Dokumentasi Melayu menyimpan koleksi sasterawan negara yang merupakan bahan rujukan penting ilmu persuratan Melayu. Antara koleksi ini ialah hasil karya SN, fotograf, bahan AV, buku cenderamata dan buku laporan panel ASN.

SASTERAWAN NEGARA PERTAMA (1981)
Dr. Kamaluddin Muhammad
(Keris Mas)

SASTERAWAN NEGARA KE-2 (1982)
Prof. Emeritus Dato' Dr. Shahnon Ahmad

SASTERAWAN NEGARA KE-3 (1983)
Datuk Dr. Usman Awang

SASTERAWAN NEGARA KE-4 (1985)
Datuk Dr. A. Samad Said

SASTERAWAN NEGARA KE-5 (1987)
Dr. Muhammad Dahlan Abdul Biang (Arena Wati)

SASTERAWAN NEGARA KE-6 (1991)
Prof. Dr. Muhammad Hj Salleh

SASTERAWAN NEGARA KE-7 (1993)
Datuk Noordin Hasan

SASTERAWAN NEGARA KE-8 (1987)
Datuk Abdullah Hussain

SASTERAWAN NEGARA KE-9 (2003)
Prof. Madya Dr. Syed Othman Syed Omar

SASTERAWAN NEGARA KE-10 (2009)
Dato' Anwar Ridhwan

SASTERAWAN NEGARA KE-11 (2012)
Datuk Dr. Ahmad Kamal Abdullah (Kemala)

SASTERAWAN NEGARA KE-13 (2016)
Datuk Dr. Zurinah Hassan

SASTERAWAN NEGARA KE-14 (2019)
Prof Dr Siti Zainon Ismail

SASTERAWAN NEGARA KE-15 (2022)
Datuk Rahman Shaari

Recent Posts